HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Gıda endüstrisinde “Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları” standardıdır.

Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır. incelenme sırasında, gıda zincirindeki tüm aşamalar dikkate alınmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık, hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza, ve sevkıyat şeklinde sıralanabilir. Her aşamada hijyen koşullarına uyum esastır.Gıda üreten veya sunan işyerlerinde zorunludur.HACCP’in faydaları nelerdir? 


• Muhtemel tehlikeler önlenerek güvenilir gıda üretilir ve müşteriye ulaşmasının sağlanır.

• Ürün kayıpları azaltılır. 

• Maliyetler azaltılır. 


• Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanması sağlanır. 


• Müşteri talepleri karşılanır. 


• Ticaret kolaylığı sağlar.