Patent Müracaatı

Patent Alınabilmesi için Arana Kriterler 

Her buluş patent ile koruma altına alınamaz. Bir buluşun patent ile koruma altına alınabilmesi için; 
• Buluşun yeni olması.
• Sanayiye uygulanabilmesi.
• Tekniğin bilinen durumunu aşması kriterlerine uygun olması gerekir.

Patent ile Korunamayacak Buluş Konuları 

• Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel metotlar.
• Zihni, ticari veya oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.
• Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar.
• Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
• İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan veya hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.