TSE

TSE 20. Yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standart ve standardizasyonun önem kazanması, ülkeleri , hazırlanan standartların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir . Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması , gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması , kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür . Bugün dünyanın pek çok ülkesinde milli standart teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır . Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu “Standardlara uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasının Kullanma Hakkinin verilmesi)” ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır . Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi , yaygınlaştırılması amaçlanmış , tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır . Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette , pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır . Özellikle iki ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış, özellikle gümrük kapılarında ürünlerin üzün süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır.