CE

CE İşaretlemesi CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üreticisi veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir. Bunun yanısıra, CE İşaretini gerektiren direktiflerin bazıları güvenlikten farklı boyutlarla (örneğin; elektromanyetik uyumluluk, enerji verimliliği gibi) da ilgili olabilmektedir.CE İşaretlemesi Nedir ? Ne Değildir ?


“CE” işareti, “Avrupa normlarına uygunluk anlamına” gelir. 


* Fransızca, “Conformite Europeenne” İngilizce “Consociation European” kelimelerin baş harflerinden oluşur. 


* Sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu ifade eder.

* İşareti taşıyan ürün AB ülkelerinde serbest dolaşımı ve pazarlanmasını sağlar , ürün pasaport işlevini görür. 


* Ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir. 


* Kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir. 


* Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. 


* TSE ve TSEK markası yerine kullanılamaz. 

* “CE” işareti sadece direktiflerde şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir