Faydalı Model Nedir?

551 sayılı KHK 166. maddesi “Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.” Hükmünü ihtiva etmektedir. 
Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olan buluşlar faydalı model belgesi verilerek korunur. 
Aşağıdaki hususlarda faydalı model belgesi verilmez. 
• Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
• Usuller 
• Usullerin uygulanması neticesinde elde edilen ürünler 
• Kimyasal madde ve ilaçlar 
• Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleriFaydalı Modeli Neden Tescil Ettirmeliyim?


551 sayılı KHK sadece tescilli patent ve faydalı modellere uygulanmaktadır. Tescil edilmemiş ancak bir şekilde kullanılmakta olan buluşlar koruma kapsamı dışındadır. Bu tür buluşlar ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. Şu halde tescilli olmayan patent ve faydalı modellerin 551 sayılı KHK ‘ya göre patent hakkı sağlaması söz konusu olmayacaktır. 

Tescil edilmeyen buluşlar kamunun kullanımına açık hale gelmektedir. Ayrıca müracaatın buluş piyasaya sürüldükten itibaren en geç 1 yıl ( 12 ay ) içinde tescil için müracaatının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde patent/faydalı model konusu buluş kanunen YENİ sayılmayacağı için tescil edilmesi mümkün olmayacaktır.